Algemene voorwaarden

1. Algemeen
a. Informatie over de arrangementen van hihahut wordt verstrekt middels de website (hihahut.nl) en wordt aangevuld door het informatiepakket dat toegezonden wordt na de boeking bij hihahut. De informatievoorziening is zo volledig en actueel mogelijk, maar er kunnen (kleine) verschillen zijn tussen de aangeboden informatie en de werkelijke situatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele verschillen tussen de virtuele en werkelijke situatie.
b. Het minimum verblijf bij hihahut is één nacht.
c. Roken is niet toegestaan in de hutten of sanitair-gebouwen.
d. Elke hut is geschikt voor maximaal twee personen.
e. Eén van de gasten dient minimaal 18 jaar oud te zijn.
f. Hihahut behoudt het recht om bij overtreding van deze algemene voorwaarden de gast per direct de toegang tot de accommodatie te ontzeggen.
g. De administratie van hihahut is bepalend bij een onderling meningsverschil, tenzij de gebruiker het tegendeel kan bewijzen. Bij alle afwijkingen die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist hihahut.

2. Reservering en bevestiging
a. Reserveringen vinden in beginsel plaats via onze webwinkel op hihahut.nl.
b. Bij uitzondering kunnen reserveringen ook telefonisch of via de e-mail worden verwerkt.
c. De reservering is definitief zodra de betaling is ontvangen en een (automatische) bevestigingsmail is verstuurd.

3. Betalingen en tarieven
a. Bij boekingen via de website dient vooraf betaald te worden voor de overnachtingen en eventueel bestelde ontbijt-, lunch- en dinerboxen. Dit kan via iDeal, bankoverschrijving of creditcard.
b. De tarieven van hihahut zijn variabel. De tarieven op onze website zijn leidend.
c. De tarieven op de website zijn inclusief BTW, toeristenbelasting en gebruik van gas, water en licht.
d. Naheffingen uit de mini-bar en overige openstaande posten worden na verblijf gefactureerd. Deze dienen na 14 dagen van de factuurdatum overgeschreven te zijn op de bankrekening van hihahut.

4. Annulering en wijziging
a. Tot 30 dagen voorafgaande aan de eerste verblijfsdatum kan de reservering kosteloos worden geannuleerd, het bedrag wordt teruggestort op de rekening van de gast.
b. Bij annulering tussen 29 en 14 dagen voorafgaande aan de eerste verblijfsdatum wordt 50% van het verschuldigde bedrag teruggestort op de rekening van de gast.
c. Bij annulering tussen 13 en 7 dagen voorafgaande aan de eerste verblijfsdatum wordt 30% van het verschuldigde bedrag teruggestort op de rekening van de gast.
d. Bij annulering tussen 6 en 1 dagen voorafgaande aan de eerste verblijfsdatum wordt 10% van het verschuldigde bedrag teruggestort op de rekening van de gast.
e. Bij annulering op de eerste verblijfsdatum wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
f. Annuleren of wijzigingen van ontbijt,- lunch- en dinerboxen kan tot 1 dag vooraf doorgegeven worden. Extra boxen worden na verblijf gefactureerd en geannuleerde boxen worden gecrediteerd.
g. Op een wijziging van de boeking waarbij de verblijfsduur wordt verkort gelden in principe dezelfde voorwaarden als bij annulering van de boeking tenzij door hihahut in dat geval anders wordt besloten.
h. Bij wijzigingen die veel administratief werk opleveren kunnen extra administratiekosten worden gerekend, dit wordt vooraf kortgesloten met de gast.

5. Aankomst en vertrek
a. Bij aankomst kunnen mensen vanaf 12.00 uur ’s middags hun tandem ophalen bij het startpunt. Hier ligt de sleutel voor de gasten klaar in een sleutelkluis waarvan de toegangscode gecommuniceerd wordt in het informatiepakket.
b. De hutten zijn vanaf 16.00 uur toegankelijk.
c. Op de vertrekdag dienen de hutten voor 11.00 uur te worden verlaten.
d. Tandems dienen op de dag van vertrek voor 21.00 uur retour te zijn bij het startpunt. De sleutel van de tandem dient achtergelaten te worden in de sleutelkluis.
e. Bij verlies van de fietssleutel wordt 10,00 euro in rekening gebracht.

6. Verblijf in de hutten
a. De hutten zijn bestemd voor twee personen. Het is niet toegestaan om extra personen in de hut te laten overnachten.
b. De gast dient de veiligheidsvoorschriften na te leven en situaties te vermijden die risico’s op letsel of schade met zich mee brengen
c. Van de gast wordt verwacht dat de hut in goede staat wordt achtergelaten. Mocht dit niet het geval zijn kunnen extra schoonmaakkosten in rekening gebracht worden.
d. Hihahut zorgt dat de hut altijd schoon wordt opgeleverd.
e. Afval dient gescheiden te worden in de daarvoor bestemde afvalbakken.
f. Er wordt gebruik gemaakt van een composttoilet. Van de gast wordt verwacht dat hij/zij zich bij toiletgebruik houdt aan de gebruiksinstructies die aangegeven worden op het toilet.
g. Hihahut voorziet de douche en de keuken van biologisch afbreekbare zeepsoorten omdat wij werken met een mobiele waterzuivering. Het is niet toegestaan om andere zepen of shampoo’s te gebruiken.
h. Hihahut werkt met watertanks met een beperkte capaciteit. Van onze gasten verwachten we dat er geen overtollig water wordt verspild om te waarborgen dat er voldoende water beschikbaar is voor andere gasten.
i. Binnen de hutten bieden wij een beperkte stroomvoorziening aan. Het is mogelijk om telefoons e.d. op te laden. Echter kunnen apparaten die veel stroom verbruiken, zoals een föhn, stijltang, straalkachel, frituurpan etc. niet in de hutten worden gebruikt.

7. Ontbijt, lunch en diner
a. Ontbijt, lunch en diner kan door hihahut worden verzorgd voor de gasten in de vorm van boxen die klaargezet worden in de hut.
b. Boxen voor het ontbijt en lunch worden de dag van tevoren klaargezet in de hut, waarbij producten die koud moeten staan in de minibar worden geplaatst.
c. De box voor het diner wordt op de dag van gebruik in de hut aangeboden, deze box bevat de producten en receptuur om zelf uw diner te kunnen bereiden.
d. Hihahut zorgt voor een basis set keukenspullen waarmee de aangeboden receptuur zonder problemen kan worden bereid.
e. Bestellingen van ontbijt-, lunch- en dinerboxen kunnen vooraf geplaatst worden via de website of kunnen in de loop van het arrangement bij hihahut telefonisch bijbesteld worden (minimaal 24 uur van te voren).

8. Minibar
a. Hihahut biedt in iedere hut een minibar aan met enkele gekoelde en niet gekoelde dranken.
b. Drankjes uit de minibar zijn niet bij de arrangementprijs inbegrepen. Alle drankjes die open worden gemaakt worden bij de gast in rekening gebracht.
c. Prijzen van de dranken zullen in de hut duidelijk aangegeven worden.

9. Cadeaubonnen
a. Een hihahut cadeaubon is vanaf de uitgiftedatum maximaal 1 jaar geldig.

b. Inwisselen van een hihahut cadeaubon tegen een geldbedrag is niet mogelijk.

10. Huisdieren
a. Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen in de hutten.

11. Veiligheid en milieu
a. In iedere hut is een veiligheidsplan aanwezig alsook een EHBO set, brandblusser en rookmelder.
b. Alle hutten hebben verlichting en er wordt een zaklamp aangeboden als noodverlichting.
c. Van de gasten wordt verwacht dat ze zelf risicovolle situaties vermijden.
d. Wij verwachten dat de gasten tijdens hun verblijf rekening houden met het milieu en geen afval achterlaten, natuurgebieden verstoren of anderzijds het milieu negatief beïnvloeden.
e. Aanwezigheid van verdachte personen dient gemeld te worden bij hihahut.
f. Hihahut behoudt ten alle tijden het recht om arrangementen te annuleren als het weer hiertoe aanleiding geeft en de veiligheid van de gasten niet gegarandeerd kan worden.

12. Schade aan eigendom hihahut
a. Schade aan eigendommen van hihahut door grove schuld van de gast, zoals opzettelijke vernieling of onredelijk gebruik kunnen worden verhaald op de veroorzaker van de schade.
b. Schade aan eigendommen van hihahut door slijtage, technische mankementen of schade ontstaan bij redelijk gebruik kunnen niet worden verhaald op de gasten.

13. Overmacht
a.  In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is hihahut gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van hihahut kan worden gevergd.

14. Privacy
a. Er zal zorgvuldig om worden gegaan met de door gasten verstrekte gegevens en deze zal nooit zonder toestemming van de gast verstrekt worden aan derden.

15. Aansprakelijkheid
a. Hihahut is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen van de gasten tijdens de reis of het verblijf in de hutten. Bij geschillen zijn de juridische kosten voor rekening van de gast.
b. Hihahut is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen door de gast tijdens de fiets-, wandel- of vaarroutes of het verblijf in de hutten.
c. Hihahut kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade en letsel veroorzaakt door grove schuld.

16. Contactgegevens
a. VOF HIHAHUT Veerstraat 33a 2377AP Oude Wetering info@hihahut.nl 06-13999189 hihahut.nl

17. Slotbepaling
a. Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
b. Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
c. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
d. Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

WAAROM OP AVONTUUR?

1) De hutten zijn van alle gemakken voorzien zodat je comfortabel kunt relaxen na een intensieve ontdekkingsdag!

2) Over ontdekken gesproken, we leiden je langs de mooiste routes en leukste lokale hotspots!

3) Op zoek naar een uniek cadeau? Bekijk dan onze cadeaubonnen!

4) Benieuwd naar avonturen van onze bezoekers? Neem dan vooral een kijkje bij de blogs en andere publicaties.